Har Du idéer till ett bättre cykelrum?

Cykelrum

Cykelrummet har det senaste året blivit trångt, med många cyklar. De befintliga cykelställen fungerar dåligt, då de är av gammal modell som kan skada framhjulen på cykeln, de är inte heller platseffektiva, osv.

Vi i styrelsen kikar därför just nu på om vi kan hitta en ny och bättre lösning för cykelparkering i cykelrummet. I samband med detta är vi nyfikna på Er medlemmars idéer, behov, och förslag till cykelrummet, då det är Ni som dagligen använder cykelrummet.

Det kan exempelvis handla om:

 • Konkreta förslag på produkter och lösningar som ni redan känner till.
 • Konkreta krav som bör ställas på cykelställen, exempelvis; vara snäll mot framhjulen, kunna låsa fast cykeln i ramen, etc.
 • Önskemål om vad cykelrummet/föreningen bör erbjuda; Ska det finnas cykelpump? Alternativ-/långtidsförvaring för cyklar som inte används regelbundet? Plats för barnvagnar? Annat?
 • Tankar och önskemål rörande cykelparkeringen utomhus på innergården?

Skriv på vår Facebooksida, kommentera här nedan, eller maila oss med era tankar och förslag.

Styrelsen

Årsmöte och relining

Årsredovisning-2015

Onsdagen den 27 maj kl. 19,00 2015 är det årsmöte i Brf Rönnen i styrelserummet. Det är ett bra tillfälle att komma och få insikt i hur det går för föreningen, och att vara med och rösta in den nya styrelsen för kommande verksamhetsår.

Vi vill också passa på att nämna att onsdagen den 3 juni kl. 19,00 håller Avloppsjouren informationsmöte om den kommande reliningen i huset. Vi rekommenderar samtliga medlemmar att gå på detta, för att få svar på frågor och funderingar om relining-projektet.

Mer information om relining-metoden Spray Line »

Styrelsen

Uppdaterad information om andrahandsuthyrning

Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft gällande andrahandsuthyrning.

Vi har nu uppdaterat vår information här på hemsidan gällande andrahandsuthyrning, under sidan ”Andrahandsuthyrning”.

De två stora förändringarna i de nya reglerna är:

 1. Synen på bostadsrättshavarens skäl ska vara mer generös. Det ska krävas ”skäl”, inte ”beaktansvärda skäl” som tidigare, för att få beviljat tillstånd att hyra ut i andra hand.
 2. Bostadsrättsföreningen får rätt att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse av den bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand. För att bostadsrättsföreningen ska få ta ut avgiften krävs att det anges i föreningens stadgar.

I dagsläget är Brf Rönnens stadgar ej uppdaterade till att omfatta denna avgift av bostadsrättsinnehavare vid andrahandsupplåtelse, under punkt 2.

Läs mer om de nya reglerna på hsb.se »

Styrelsen

Underhåll av fönster

Fönster

Vi i styrelsen vill påminna alla medlemmar om att fönsterna i samtliga av våra lägenheter kräver sitt årliga underhåll. Detta underhåll består i att smörja de rörliga delarna i fönsterna med syrafri olja, t.ex. symaskinsolja.

Underhålls inte fönsterna enligt instruktion, minskar livslängden och de kan gå sönder.

Fönsterna är medlemmens ansvar, och ev. reparationer måste därmed också betalas av medlemmen.

Tillverkaren av fönsterna har sammanställt ett dokument med instruktioner för underhåll, var fönsterna skall smörjas etc.

Underhållsinstruktioner för våra fönster finner ni här (se sid. 3) »

Medlemmen ansvarar för underhåll av stora delar av sin lägenhet. Läs stadgarna för detaljerad information om vad som gäller. Stadgarna finns på sidan Medlemsinformation.

Styrelsen

Översvämning i källaren **Uppdatering 3**

Översvämning augusti 2014

*** UPPDATERING 2 SEPTEMBER nr 2 ***

Fr.o.m. onsdag 3 september är tvättstuga och torkrum tillgängligt igen. Vi har dessvärre varit tvungna att slänga ut de gamla trämöblerna (bänk + bord), men hoppas ha nya avlastningsmöbler på plats snart. Vi får improvisera tills vidare.

Skulle ni uppleva några bekymmer i tvättutrymmena, kontakta vaktmästaren eller jouren direkt.

********************************

*** UPPDATERING 2 SEPTEMBER ***

Containern kommer att stå på gården till måndag morgon (8 september).

Vi får tvättutrymmena städade i dag, vilket gör att vi hoppas kunna öppna upp dessa snart igen.

********************************

*** UPPDATERING 1 SEPTEMBER ***

Vi har nu fått en container uppställd på gräset vid västa gaveln. Där kan ni slänga allt från era förråd. Den kommer att stå kvar åtminstone till torsdag morgon.

Vi jobbar på att få tvättutrymmena iordningställda, men det kan nog ta ytterligare ett par dagar.

Vad gäller försäkringar hänvisar vi er till era egna försäkringsbolag, så får ni ta konktakt med styrelsen om så blir nodvändigt efter det.

Vi uppdaterar igen så snart vi har något nytt att meddela.

********************************

Pga ovädret i natt har dessvärre även vår förening drabbats av översvämning i källaren. Vi harunder dagen försökt få en överblick. Vi har lyckats få undan det värsta av vattnet. Värst drabbat har tvättstuga och torkrum varit, men även delar av källarförråden har nåtts av vatten.

Här kommer lite info om läget just nu:

 • Tvättstuga och torkrum är tills vidare avstängda, då vi måste få dessa sanerade pga att avloppsvatten trängt upp från golvbrunnen. Vi måste även få maskinerna och elektroniken kontrollerat, så de fungerar som de ska, och inte heller utgör någon fara för er medlemmar.
 • Vi ber alla medlemmar att kontrollera sina källarförråd, vissa delar av källaren inkl. förråd har nåtts av vatten.
 • Vid ev. skador följt av översvämningen ber vi er att kontakta ert försäkringsbolag till att börja med. Vi vet i dagsläget inte vad som gäller kring föreningens försäkringar, men ska försöka ta reda på detta i veckan.

Vi kommer att hålla er uppdaterade via hemsida och ev. via uppslag i huset om det är något extra viktigt.

Styrelsen

Årsmötet avklarat – ett nytt ansikte och ett nygammalt

Alexander & Magnus

Vi samlades tio st medlemmar (inkl. styrelsen) för att hålla ordinarie föreningsstämma, och nu är styrelsen för verksamhetsåret 2014/15 vald av stämman.

I år fick vi ett nytt ansikte invalt styrelsen, som suppleant, nämligen Alexander. Vi ser fram emot att ha Alexander i styrelsen under det kommande året.

Magnus fick nytt förtroende och blev i år omvald till ordinarie ledamot.

Styrelsen för det kommande året består därmed av:

Leif Holmstedt
Ordförande

Agne Ohlsson
Vice ordförande

Emilia Persson
Sekreterare

Shkurta Pepaj
Ledamot

Tommy Davidovic
Ledamot

Magnus Lönnegren Wikensten
Ledamot (tidigare suppleant)

Alexander Jancevski (ny)
Suppleant

Vi tackar de närvarande medlemmarna för ett trevligt möte, och vi ser alla fram emot det kommande verksamhetsåret :)

Mvh Styrelsen

Obligatorisk kontroll av ventilationssystem – uppdaterad

Ventilation

[UPPDATERING 9 APRIL]
SIMAB kommer att ombesiktiga de lägenheter vars ventilation blev underkända tisdagen den 6 maj fr.o.m. kl. 07:30. De lägenheter, där köksfläkten skall kopplas bort från ventilationen, kommer först och beräknas ta ca. fem minuter per lägenhet. De andra två lägenheterna tar längre tid, beroende på vad felet är. De berörda lägenheterna kommer att bli kontaktade skriftligen.

Den 28 januari gjorde SIMAB den obligatoriska funktionskontrollen av husets ventilationssystem. Detta sker vart sjätte år enligt gällande förordning. Ventilation sker genom självdrag i badrum och kök och friskluft hämtas från vardagsrum och sovrum.

Besiktningsprotokollet visar, att ombesiktning måste göras senast den 28 juli.

Detta gäller endast de lägenheter som inte godkänts.
Styrelsen kommer snarast att underrätta dessa lägenhetsinnehavare.

I de flesta fall gäller det spis- eller Paxfläktar som inkopplats i allmänventilationen. Eftersom detta inte är tillåtet och föreningen därför inte gjort installationen, måste den ersättas med kolfilterfläkt eller förses med galler och täthetsintyg.

För vidare upplysningar om detta måste fackman rådfrågas t.ex. från SIMAB tel. 040-590280 eller deras hemsida.

Mvh Styrelsen

Ta chansen att rensa grovsopor

Container

Från och med fredag 7 mars kommer det att finnas en container där ni kan slänga era grovsopor. Containern kommer att finnas kvar till och med söndag 9 mars. Containern kommer att stå mellan Torekovsgatan 20-22.

Observera att det endast är tillåtet att slänga grovsopor i containern.

Följande får inte slängas bland grovsoporna: byggavfall som dörrar, gips, isolering, lister, skåp, sanitetsporslin och fönster. Dessa saker måste fraktas till närmaste återvinningscentral.

Passa på att rensa era förråd!

Mvh Styrelsen

Håll termostaterna fria

Radiatortermostat

Nu har det gått en tid sedan vi fick installerat våra nya radiatorer i föreningen. Vi hoppas så klart att de gör sitt jobb som förväntat och håller våra medlemmars lägenheter varma och trivsamma, samtidigt som vi sparar in på energi med ny teknik.

Skulle ni uppleva att elementen inte värmer som förväntat, bör ni kontrollera att termostaterna (den vita justeringsratten, som visas på bilden ovan) ej är täckt av t.ex. en gardin, soffa, eller liknande. Detta för att termostaten känner av rummets temperatur, och om den är täckt av något föremål, blir det varmt inom just detta avgränsade utrymme och då slås uppvärmningen ifrån.

Mvh Styrelsen

Vid problem i fastigheten – felanmäl direkt

Tvättstugan

Det har varit en del tekniska strul med torktumlaren i tvättstugan det senaste, vilket vi nu hoppas ska vara åtgärdat.

Vi vill dock passa på att uppmana er medlemmar att vid eventuella problem med utrustningen i tvättstugan och torkrummet, eller annat i fastigheten, felanmäla detta direkt. Detta för att kunna åtgärda problemet så snart som möjligt, utan att det drabbar fler medlemmar i onödan, för allas trivsel.

Felanmälan sker till:

Vardagar kl. 07-16: Vaktmästare; tel. 040-191690, 070-8935738

Övriga tider: Kontakta Styrelsen, telefonnummer finns på anslagstavla i trapphusen, eller maila hsbronnenmalmo@gmail.com.

Mvh Styrelsen

Ommålning av trapphus och ny takarmatur

Som ni kanske har märkt är det mycket som händer i föreningen just nu, därför vill vi i styrelsen ge lite information om vad som är på gång:

Ommålning av trapphus
Trapphusen i föreningen kommer att målas om helt, då de gamla väggarna har börjat bli väldigt slitna. Redan nu är visst förarbete på gång, och vi har även fått provmålat i A-trappen. Målararbetet kommer att komma igång väldigt snart.

Ny takarmatur
Samtidigt som vi målar om trapphusen, kommer vi också att byta ut takarmaturen, dvs. samtliga taklampor i trapphusen, i källaren, och på utsidan i trapporna på baksidan av huset (vinden är redan försedd med ny armatur). Den nya takarmaturen är energisnålare, och har inbyggd rörelsesensor vilket innebär att lampan tänds av rörelse. Detta gör att väggbrytarna inte längre kommer att vara kvar. Bytet av takarmatur kommer också igång väldigt snart.

Vi hoppas att dessa två åtgärder ger oss alla ett ännu mer attraktivt boende, både i estetisk och trygghetsmässig mening.

Har ni några frågor är ni alltid välkomna att höra av er till oss i styrelsen via vår brevlåda i styrelserummet, vår email, eller ringa oss (telefonnummer finns på anslagstavlorna i trapphusen).

Mvh Styrelsen

En medlemsförmån från Fonus

Fonus värdecheckar

Då vår förening Rönnen är medlem i Fonus, ger Fonus nu dig som medlem en värdecheck på 500 kr vid beställning av begravning för dig eller dina närstående.

Checken gäller vid beställning av begravning hos Fonus för dig och din make/maka, sambo, barn, barnbarn, syskon, förälder, svärförälder samt mor- och farförälder. Beloppet dras vid beställning av begravning.

Skriv till oss i styrelsen för att få tilldelad en värdecheck.
hsbronnenmalmo@gmail.com

Mvh Styrelsen

Brandskyddsarbete och kanelbullar

Brandhäng

Ikväll mötte några av oss i styrelsen upp för att på allvar påbörja styrelseårets arbete, och äta kanelbullar. Vi har anmält oss till flera av kurserna som HSB Malmö erbjuder, bland annat inom systematiskt brandskyddsarbete, tillsyn av lägenheter, och aktivt styrelsearbete. Vi har även sett över vad vi behöver göra för att få bättre kunskap och rutin inom just brandskyddsarbetet, och tillsyn av lägenheter. Senare i höst hoppas vi att aktiviteterna kring brandskyddsarbetet har kommit igång ordentligt, särskilt i och med att tända-ljus-säsongen nu närmar sig. Vi vill ju att Ni som medlemmar ska känna att ni har ett så tryggt boende som möjligt.

Mvh Styrelsen

Glöm inte matavfallet

Matavfall

Vi har nu börjat med sortering av matavfall i föreningen. Matavfall-sorteringen är numera obligatorisk i Malmö kommun. För er medlemmar betyder detta att allt matavfall som skall slängas skall sorteras, för att sedan bli biogas för att driva t.ex. stadens bussar.

I miljöhuset på gården finns behållare, påsar, broschyrer, och skruvar för att komma igång. När påsen är fylld, slänger man den i de bruna kärlen i miljöhuset.

Här finns all nödvändig information från VA Syd: http://matavfall.vasyd.se

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen, telefonnummer finns på tavlorna i trapphusen.

Mvh Styrelsen

Årsmötet avklarat

årsmöte_2013

Vi samlades nio st medlemmar (inkl. styrelsen) för att hålla ordinarie föreningsstämma, och nu är styrelsen för verksamhetsåret 2013/14 vald av stämman.

Styrelsen för det kommande året består av:

Leif Holmstedt
Ordförande

Agne Ohlsson
Vice ordförande

Emilia Persson
Sekreterare

Shkurte Pepaj
Ledamot

Tommy Davidovic
Ledamot

Magnus Lönnegren
Suppleant

Vi tackar de närvarande medlemmarna för ett trevligt möte, och vi ser alla fram emot det kommande verksamhetsåret :)

Årsredovisningen för 2012 finns nu tillgänglig under sidan Ekonomi.

Mvh Styrelsen

Kallelse Årsmöte 29 maj kl 19:00

Nu är det dags för HSB Brf Rönnens ordinarie föreningsstämma.

Stämman äger rum i styrelserummet i källaren, onsdagen 29 maj kl 19:00, 2013. Observera att det har skett ett tryckfel i den skriftliga kallelsen, den 29 maj är en onsdag och ingenting annat

Passa på att göra din röst hörd och få insikt i vad som händer i föreningen. Kanske vill du vara med i styrelsen? Detta är också ett lämpligt tillfälle att möta andra medlemmar i föreningen, samt den nuvarande styrelsen.

Väl mött!

Mvh Styrelsen

Renovering av radiatorer

Nu är det klart att vi kommer att renovera samtliga radiatorer i huset under sommaren. Företaget Imtech  VS-teknik AB kommer att utföra bytet av radiatorerna i samtliga lägenheter och utrymmen i huset. Detta kommer att ske när fjärrvärmen är avstängd.

Arbetet kommer att påbörjas under v. 22, (sista veckan i maj), och preliminär slutbesiktning sker senast v. 38 (mitten av september).

Företaget kommer att informera varje lägenhetsinnehavare när tillträde till lägenheten behövs. Om detaljer och övriga frågor kommer företaget också att informera i god tid före starten.

Mvh Styrelsen

Cykelparkering förbjuden

cykelparkering_förbjuden

Det har blivit bestämt, att cyklar ej får parkeras utmed staketet av fastigheterna på Torekovsgatan 20-22.

Cyklar parkerade här kommer att beslagtas, och en hög avgift kommer att avkrävas för att få tillbaka cykeln.

Om din cykel har blivit beslagtagen, kontakta vår vaktmästare för att få hjälp med detta.

Har ni allmänna frågor rörande detta cykelparkeringsförbud, kontakta Agne i vår styrelse (se lapp med telefonnummer i trapphuset).

Mvh Styrelsen

HSB-kurs i Tillsyn avklarad

I kväll var vi; Magnus, Emilia och Tommy, uppe i Turning Torso hos HSB. Vi var där för att gå deras kurs i Tillsyn av bostadsrätter. Kursen gav oss insikt och kunskap om varför tillsyn görs vid t.ex. överlåtelser av bostadsrätter, och vad som är viktigt att tänka på vid dessa. Intyg i form av varsitt diplom fick vi också, som bevis på våra ökade kunskaper! :)

              
Lite mingel i fikapausen uppe i Torso                         Intyg – yeah!

Ny grind

Grinden

Vi har fått en grind uppsatt till innergården och baksidan av huset. Detta är något som har varit under diskussion i flera år i styrelsen, och det har även kommit önskningar från medlemmar i huset.

Grinden hoppas vi ska öka tryggheten i föreningen genom att obehöriga inte kommer att röra sig på innergården i lika stor utsträckning, då den markerar att husets innergård är privat.

Berätta gärna för oss i styrelsen vad ni tycker om grinden. Vi hoppas att ni ska tycka om den, och att ni ska känna att den gör nytta :)

 

Information om montering av takplattor – uppdaterad

Nu är plattorna på plats i samtliga trappuppgångar!

Vad tycker ni? Har det blivit någon skillnad? Alla era synpunkter är välkomna. Lämna dom i kommentarerna nedan, på Facebook-sidan, eller i brevlådan i styrelserummet.

 

 

 

 


Ursprunglig post
:
Under v.35 kommer ljuddämpande takplattor att börja monteras i samtliga trappuppgångar (A, B, C) för fastigheten Torekovsgatan 20.

Takplattorna har som funktion att förbättra akustiken och dämpa ekot av ljud i trapphuset, t.ex. ljud från dörrar, gång i trappan, tal, etc. Detta hoppas vi ökar trivseln i huset, genom att bl.a. lyhördheten in till lägenheterna från trapphuset minskar.

Har ni frågor, kontakta styrelsen (se kontaktinfo-lapp i trapphusen).

Ny styrelse för 2012/13

Vid årsmötet 31 maj 2012 valdes en ny styrelse för Brf Rönnen. Den nya styrelsen består nu av:

Leif Holmstedt
Ordförande

Agne Ohlsson
Vice ordförande

Emilia Persson
Sekreterare

Shkurte Pepaj (ny)
Ledamot

Tommy Davidovic (ny)
Ledamot

Magnus Lönnegren
Suppleant

Vi hälsar de nya styrelsemedlemmarna välkomna, och vi ser alla fram emot det kommande verksamhetsåret :)

Impregnering av fasad

Impregnering 2012Den senaste veckan har det varit mycket aktivitet vid den västra gaveln av huset. Gaveln håller nämligen på att impregneras. Detta är pga. att tegelfasaden har fått avfällningar, då den vattenmättats av allt regn det senaste året, vilket medför risk för vattenskador in i lägenheterna. Impregneringen görs för att förhindra detta i framtiden.

Vi hoppas att ni har överseende med det buller som förekommer under själva impregnerings-arbetet.

Debatt pågår om regeringsförslaget om andrahandsuthyrning

Två intressanta och läsvärda artiklar om vad som händer kring regeringsförslaget om andrahandsuthyrning finns nu att läsa på HSB’s hemsida.

Kortfattat går förslaget ut på att det ska bli fritt fram att kunna hyra ut sina lägenheter i andrahand och att kunna ta ut en högre hyra. Förslaget innebär att bostadsrättsföreningarna fråntas möjligheten att bevilja tillstånd till andrahandsuthyrning.

Vad tycker ni bostadsrättsägare?

Läs mer här:

Viktig information – Spolning avloppsrör 23 maj

Viktig information

Den 23 maj genomförs en total genomspolning av samtliga avloppsrör i fastigheten. Det innebär, att såväl huvudstammarna som de rör i lägenheterna som går från kök och badrum till huvudstammarna, skall genomspolas.

Spolning sker regelbundet för att så långt som möjligt undvika stopp i avloppen med åtföljande vattenskador i form av översvämningar.

För att kunna genomföra spolningarna måste firman komma till i samtliga lägenheter. Är du hemma denna dag, är ju detta inget problem. Är du inte hemma, kan du göra en av följande saker:

 1. Lämna nyckeln till en granne som är hemma
 2. Ringa vaktmästare Ronny 070-8935738 och lämna nyckel till honom
 3. Ringa Agne Ohlsson 070-5895832 och lämna nyckel till honom

För ytterligare upplysningar v g ring Agne, tel. 070-5895832

Kallelse till årsmöte + Valberedning

Styrelsen kallar till årsmöte torsdag 31 maj kl. 19.00, i styrelserummet i källaren (se också kallelse till årsmötet i Årsredovisningen som kommer att lämnas ut till samtliga medlemmar framöver).

Valberedningen kommer också att sätta igång sitt arbete innan årsmötet, för att finna kandidater till styrelsen, som ska väljas under årsmötet. Det är viktigt för föreningen att ha en fungerande styrelse för att kunna på ett bra sätt utföra sitt uppdrag, vilket är att:

[..] leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvara för förvaltning av huset [..]

Läs mer om vad styrelsen gör på hsb.se

Passa på att ta chansen att vara delaktig och påverka din och de andra medlemmarnas tillvaro i föreningen till det absolut bästa. Visa Ditt intresse för föreningen :)

Vi ses på årsmötet!
Mvh Styrelsen