Ny styrelse och ny ordförande

Magnus-2015

Vi samlades tretton st medlemmar, varav tolv st var röstberättigade,  för att hålla ordinarie föreningsstämma, och nu är styrelsen för verksamhetsåret 2014/15 vald av stämman. Några justeringar i styrelsen har skett:

  • Ny ordförande har valts, och valet föll på tidigare ledamoten Magnus.
  • Tidigare ordförande Leif kommer att vara kvar som ledamot i två år.
  • Emilia fick fortsatt förtroende i ytterligare två år.
  • Ny i styrelsen för det kommande året är Nicholas Nygren i rollen som suppleant.
  • Ny valberedning valdes, som nu består av Karin Furemar och Anna Wallander.
  • Ny revisor valdes till Karin Furemar.

Styrelsen för det kommande verksamhetsåret 2015/2016 består därmed av:

Magnus Lönnegren
Ordförande

Agne Ohlsson
Vice ordförande

Emilia Persson
Sekreterare

Tommy Davidovic
Ledamot

Leif Holmstedt
Ledamot

Nicholas Nygren
Suppleant

Vi tackar de närvarande medlemmarna för ett trevligt möte, och vi ser alla fram emot det kommande verksamhetsåret :)

Mvh Styrelsen