Styrelsen

Våra telefonnummer hittar ni på anslagstavlorna i trapphusen.

E-post: hsbronnenmalmo@gmail.com

2018/2019

Magnus Lönnegren
Ordförande

Emilia Persson
Sekreterare

Lisa Schönström
Ledamot

Hannes Månsson
Ledamot

Agne Ohlsson
HSB-ledamot

Valberedning

Anna Wallander

My Jansson

Revisor

Anna Wallander