Styrelsen

Våra telefonnummer hittar ni på anslagstavlorna i trapphusen.

E-post: hsbronnenmalmo@gmail.com

2021/2022

Magnus Lönnegren
Ordförande

Emilia Persson
Sekreterare

Gunilla Holm
Ledamot

Ida Giselsson
Ledamot

Klara Persson
Ledamot

Ej tillsatt
HSB-ledamot

Valberedning

Johanna Lörd

Hampus Andersson Friberg

Revisor

Olof Larsson