Styrelsen

Våra telefonnummer hittar ni på anslagstavlorna i trapphusen.

E-post: hsbronnenmalmo@gmail.com

2022/2023

Gunilla Rehnstam-Holm
Ordförande

Emilia Persson
Sekreterare

Johanna Lörd
Ledamot

Klara Persson
Ledamot

Helena Ekblad
HSB-ledamot

Valberedning

Magnus Lönnegren

Hampus Andersson Friberg

Revisor

Olof Larsson