Styrelsen

Våra telefonnummer hittar ni på anslagstavlorna i trapphusen.

E-post: hsbronnenmalmo@gmail.com

Styrelse 2017/2018

Magnus Lönnegren
Ordförande

Agne Ohlsson
Vice ordförande

Emilia Persson
Sekreterare

Lisa Schönström
Ledamot

Hannes Månsson
Ledamot

Valberedning 2017/2018

Anna Wallander

My Jansson

Revisor 2017/2018

Anna Wallander