Trygghetsjouren

Bostadsrättsföreningen Rönnen Torekovsgatan 20 A-C är nu ansluten till HSB Boservice. Det innebär att medlemmarna i vår förening kan använda sig av HSB Boservice två tjänster; Fastighetsjouren och Trygghetsjouren.

Nummer till jourtjänsterna: 010-442 30 00

Jouren gäller:
Vardagar: 16.00-07.00
Helgdagar: Dygnet runt

Jouren kan åtgärda:

 • Vattenläckor och översvämningar
 • Stopp i avlopp
 • Inbrottsskador
 • Glasskador
 • Elfel, säkringsbyte
 • Avsaknad av värme/varmvatten
 • Låsfel
 • Reparation av grindar och staket
 • Stormskador av lösa föremål som riskerar att falla ner
 • Undersökningar vid brandlukt/rök
 • Stopp i sopnedkast, fel på sopkvarn
 • Störningar, t.ex. hög musik eller obehöriga i trapphus
 • Tvättutrustning

Utgångskriterierna för vad som är ett akut fel:

 • Felet ska ha uppkommit, förvärrats eller upptäckts under jourtid
 • Felet kan medföra ekonomiska, materiella eller personliga skador eller medföra följdfel om det ej omedelbart åtgärdas
 • Felet är till stort bekymmer/olägenhet för hyresgäst

Utryckningar:
När medlemmen från bostadsrättsföreningen ringer in ett akut fel som inte kan avhjälpas via telefon skickar jouren en åtgärdsbil för att åtgärda det akuta felet. Givetvis räknas även hög musik som akuta fel. Skulle felet vara så stort eller allvarligt att elektriker, rörläggare m.m. behövs kallas till platsen omgående enligt jourens bedömning, debiteras föreningen detta.

Vid felanmälan åtgärdar BoService/UE felet eller så kontaktar BoService/UE av föreningen utsedda representanter (företag föreningen redan använder) för avgörande av åtgärd. För föreningens del innebär detta att medlemmarna inte tvekar att ringa jouren, vilket minimerar skadans omfattning. Detta innebär trygghet och besparingar för både medlem och förening.

Trygghetsjour:
Om medlemmarna upplever sig störda eller ser inbrottsskador m.m. ringer medlemmen jouren som omgående skickar väktare till platsen. På plats gör väktarna en bedömning av situationen och agerar utifrån denna. Hög musik, störande personer runt fastigheten m.m. åtgärdas omgående. Skulle polis behöva tillkallas görs detta omgående. Samtliga utryckningar återrapporteras till föreningen. Den som anmäler störning måste lämna namn och telefonuppgifter.