Första (men inte sista) föreningsträffen 🎉

Igår hade vi Brf Rönnens första föreningsträff på minst ett decennium – och det blev väldigt lyckat!

Ida håller i quiz och medlemmar lyssnar på frågorna

Vi var 14 lägenheter representerade av våra totalt 32 lägenheter i föreningen, och några sambos hakade även på vilket gjorde att vi blev ett bra gäng. Vi samlades på vår innergård för vegetarisk pizza från Opopoppa.

Ida i styrelsen hade styrt upp ett quiz med tema Rönnen och Torekovsgatan, ibland med långsökta kopplingar.

Styrelsen vill tacka alla som kom, och vi får nog redan nu börja planera för vad nästa träff kan bli 🥳

Medlemmar samlade runt utemöblerna på föreningens innergård

Fasadrenovering utförd

Under sommaren har vår tegelfasad och våra balkonger fått kärlek av Strandhems Byggservice.

Efter en statusbesiktning som utfördes under 2020 av Sustend framkom det att vår tegelfasad och våra balkonger i stort mår väldigt bra.

Det fanns dock några balkongbalkar och balkongplattor som ansåg behöva lappas och lagas p.g.a. begynnande korrossion, sprickor, samt att samtliga mjukfogar på huset behövde bytas. Alla balkongfronter och plåtdetaljer vid tak behövde också tvättas av från smuts och algpåväxt.

Allt detta har Strandhems Byggservice fixat åt oss.

Nu räknar vi med att fasad och balkonger ska hålla utan några större åtgärder för den närmsta tiden. Tack för fint arbete!

Maco och Patrik från Strandhems Byggservice
Maco och Patrik från Strandhems Byggservice utförde fasadrenoveringen föredömligt

Årsmötet avklarat – ny revisor och valberedning

Tisdag 15 juni höll Brf Rönnen årlig föreningsstämma med 12 st närvarande, även i år coronasäkert utomhus. Agne höll i ordförandeklubban och lotsade oss genom mötet.

Stämman valde på nytt in Emilia och Magnus som styrelseledamöter på en period om två år.

Lina som varit både revisor och valberedning under året avtackades för sin tid hos oss, då hon avslutar sina uppdrag p.g.a.. flytt från föreningen. Även Henrik som varit valberedning har flyttat från föreningen. Deras ersättare valdes av stämman.

Brf Rönnens förtroendevalda består nu av:

Styrelse
Magnus Lönnegren, ordförande (omvald)
Emilia Perssson, sekreterare (omvald)
Gunilla Holm, ledamot
Ida Giselsson, ledamot
Klara Persson, ledamot
Agne Ohlsson HSB-ledamot

Revisor
Olof Larsson (ny)

Valberedning
Johanna Lörd (ny)
Hampus Andersson Friberg (ny)

Styrelsen önskar nu alla medlemmar en riktigt trevlig sommar, och vi tar oss an det kommande verksamhetsåret med massa ny energi efter vårt stundande sommaruppehåll :)

Styrelsen

Rönnens styrelse för verksamhetsåret 2021/2022, f.v. Klara, Ida, Gunilla, Magnus, Emilia

Nya cykelställ i källaren

Nu är våra nya cykelställ från Svenska Cykelrum uppsatta i källaren och klara att parkera loss i :)

Det har länge varit stökigt att parkera sin cykel i källaren. Sedan vi skaffade cykelställ till innergården har det blivit mer plats, men det är fler cyklar än någonsin i föreningen och nu blev det alltså dags för även källarrummet att uppgraderas.

Vårt cykelrum är dessvärre svårmöblerat och antalet platser är fysiskt begränsat. Med detta nya cykelställ blir det nu i alla fall platser utmed hela väggarna, vilket vi hoppas ska göra det enklare att parkera sin cykel.

Vi valde denna modell pga. följande egenskaper:

 • Bra stöldskydd då din cykel kan låsas fast med ramen i cykelstället
 • Några centimeter bredare och högre mellan varje plats vilket vi hoppas gör parkeringen enklare utan att vi tappar antalet platser
 • Breda hjulhållare för mountainbikes och liknande bredare däck

Vi hoppas nu att det inte ska bli bara enklare utan också tryggare att parkera sin cykel i källaren. Cykla på! :)

Styrelsen

Bahnhof – vår nya kollektiva bredbandsleverantör

Nu har vi fått vår kollektiva bredbandsanslutning via Bahnhof installerad och igångsatt. Detta innebär att brf Rönnen nu har ett gemensamt avtal för internetuppkopplingen av samtliga lägenheter direkt via Bahnhof. Detta ger en lägre kostnad för en högre hastighet per lägenhet, då vi kunnat nyttja vår kollektiva styrka som bostadsrättsförening i att vara många. Det är också extra kul med närodlat bredband då Bahnhof har egen serverhall på Lugnet i Malmö.

Detta innebär också att det finns bredband i varje lägenhet oberoende av vem som bor där, vilket t.ex. gör att som medlem har man inte längre ett personligt abonnemang. Som nyinflyttad betyder det att bredbandsuppkopplingen är redo från det att du flyttar in, det är att bara att koppla in din utrustning och köra.

Sammantaget gör detta boendet i vår förening enklare, billigare och mer attraktivt :)

Styrelsen

Rekordantal på årsmötet

Vi var rekordmånga närvarande på årets föreningsstämma under måndagskvällen; 14 st! Det var superroligt att så många var intresserade att höra hur det går för föreningen. Agne höll i mötet och Henrik bjöd på frukt.

Då Lisa och Hannes dessvärre flyttar från föreningen, likaså Anna som varit valberedning och revisor, avtackades de och deras ersättare valdes av stämman.

Brf Rönnens styrelse består nu av:
Magnus Lönnegren, ordförande
Emilia Perssson, sekreterare
Gunilla Holm, ledamot
Ida Giselsson, ledamot
Klara Persson, ledamot
Agne Ohlsson HSB-ledamot

Lina Ekvall, valberedning och revisor
Henrik Johansson, valberedning

Den nya styrelsen önskar nu alla medlemmar en riktigt trevlig sommar, och vi tar oss an det kommande verksamhetsåret med massa ny energi :)

Styrelsen

Den nya styrelsen, f.v. Emilia, Magnus, Klara, Ida, Gunilla
Lisa, Emilia, Agne, Magnus
Hannes och Lisa avtackades för sin tid i styrelsen
Pga Corona höll vi mötet på innergården där det var gott om utrymme för de 14 (!) närvarande

Nytt torkskåp – äntligen!

Idag levererades äntligen torkskåpet! Efter att vi velat tajma torkskåp med kakellagning, elarbete, mangelflytt och målning stod stjärnorna äntligen rätt och skåpet är nu på plats. Vi hoppas att det kommer att torka er tvätt bra, snabbt och effektivt. Tvätta på!

Bonusinfo: Nu är dessutom målningen klar och våra smidesräcken och ledstänger matchar nu bland annat våra nya cykelställ bättre :)

Övrigt som målats är hela grundklacken, väggarna ned till källartrappor, grinden, tvättstugan, dörren till rummet bredvid cyklarna, samt bättringsmålning i källargångar.

Vi hoppas ni gillar uppfräschningen av föreningen :)

Ledstång och räcke ommålat i samma nyans som cykelställ

Japansk forskare i avfallshantering på besök

Idag hade vi Wakana Takahashi, forskare från Utsunomiya University i Japan på besök i föreningen.

Wakana forskar i avfallshantering och har de senaste åtta åren besökt Sverige. Vid sina studier i Sverige besöker hon flertal bostadsområden för att studera olika lösningar, t ex miljöhus, soprum, underjordiska containrar, källsorteringskärl utställda utomhus mm. Detta för att ta lärdom av våra erfarenheter och kunskap och förhoppningsvis kunna förbättra återvinningen i Japan.

Hos oss tittade hon på vårt miljöhus, ställde frågor om vad vi tycker fungerar bra, vad som kan förbättras och om våra utmaningar. Vi hoppas att Wakana fick med sig massa insikt som hjälper henne vidare i sin forskning för bättre avfallshantering i Japan, och kanske även hos oss :)

Första gårdsloppisen

Idag hade vi brf Rönnens första gårdsloppis, tillsammans med grannföreningen brf Samarbete. På vår gård hade vi fyra säljare, på granngården några fler.

Det finns planer på att köra loppis igen efter sommaren, och då med ambitionen att få med fler föreningar omkring Torekovsplan, Östra Sorgenfri, och Nobeltorget. Är din förening intresserad av detta, kontakta brf Rönnen eller brf Samarbete.

//Styrelsen

Nytt cykelställ till gården uppsatt :)

Nu är vårt nya cykelställ från Jansson & Partner uppsatt på innergården och redo att användas :)

Det nya cykelstället är noga utvalt, med följande egenskaper:

 • Bra stöldskydd då din cykel kan låsas fast med ramen i cykelstället
 • Brett mellan platserna för att göra det möjligt att enkelt ställa cyklar bredvid varandra, även cyklar med t.ex. cykelkorg eller breda styren
 • Breda hjulhållare för upp till mountainbikes och liknande bredare däck
 • Tålig och rostskyddad konstruktion för lång livslängd
 • En ’platt’ konstruktion i fronten som gör att cykelstället kan ställas nära vägg eller som i vårt fall nära mot trappräcket
 • Lackerat för att passa in i föreningen

Med dessa noga utvalda egenskaper hoppas vi att cykelstället flitigt kommer att användas av våra medlemmar. Vi vet att det är trångt och ont om plats för alla cyklar i vårt cykelrum, därför hoppas vi att ni nu ska uppleva att det går att parkera er cykel säkert även på innergården. Cykla på! :)

Styrelsen


Beskärning av lind och buskar

Idag fick vi fin hjälp av Alias Arborist att beskära vår stora lind på innergården. Linden var i stort behov av beskärning då flera döda grenar har funnits i kronan som trillat ner och därmed riskerat att skada förbipasserande vid Miljöhuset. Döda grenar togs bort och kronan fick en putsning.

Utöver linden fick även vårt glanskörsbärsträd och syrénbuskar lite kärlek. Utmed staketet mot parkeringen rensades avarter och annat vildsått bort.

Alias Arborist och vaktis Ronnie

Interact med Ung i Styrelsen

I måndags kväll var Magnus på Nätverksträff för Ung i Styrelsen hos HSB i Turning Torso. Ung i styrelsen är man när man är under 35 år och träffarna syftar till att bygga nätverk mellan de relativt få i lägre ålder som är engagerade i brf-styrelser.

Temat för kvällen var Värderingar, där vi fick diskutera olika situationer, dilemman, idéer och liknande som kan uppstå i bostadsrättsföreningar och styrelsearbetet.

En idédiskussion som var uppe handlade om engagemang och trivsel i brf’er.
Vad tycker Du är viktigt i ditt boende i en bostadsrättsförening?

Styrelsen

Budgetmöte hos HSB i Turning Torso

I tisdags kväll var Lisa, Hannes och Magnus hos vår HSB-ekonom Annika i Turning Torso för genomgång av budgeten för 2019.

På Budgetmötet går vi igenom de inkomster och utgifter vi haft under föregående år. HSB-ekonomen har baserat på dessa, samt vår Underhållsplan, tagit fram ett förslag på budget för nästkommande år, vilket vi kikar igenom tillsammans för eventuella justeringar. Underhållsplanen innehåller planerade underhållsåtgärder av fastigheten och ser till att vi är ekonomiskt förberedda för dessa.

Mötet gick bra och styrelsen kommer att ta beslut om budgeten på nästa styrelsemöte.

Styrelsen

HSB Malmö på besök

Ikväll fick styrelsen ett trevligt besök av HSB Malmö. Malin och Peter är ute och träffar föreningarna inom HSB Malmö, i syfte att vi ska lära känna varandra ännu bättre. Vi pratade om vår förening i stort, hur vi samarbetar med HSB Malmö i dag, och hur vi kan utöka det samarbetet ytterligare. Några tips och goda råd delades ut, och vi fick tillfälle att lämna våra tankar och funderingar. Ett trevligt och givande möte för oss alla, som vi i styrelsen tycker stärkte vår relation med HSB Malmö-kontoret.

 

Rönnen på HSB Malmö årsstämma

Idag var Brf Rönnen representerade av fullmäktige på HSB Malmös ordinarie föreningsstämma för första gången på gissningsvis väldigt många år. Stämman hade sin plats i Malmö Live.

På stämman med ca. 120 st deltagare (115 röstberättigade medlemmar) föredrogs det gångna året i siffror samt med information om bland annat nybyggen och andra projekt och händelser.

Stämman var dessutom för första gången digitaliserad i form av att stämmohandlingar, motioner och t.ex. att be om ordet hanterades med hjälp av utdelade iPads till samtliga röstberättigade. Ett initiativ som faktiskt fungerade bra även i praktiken.

Fullmäktigerepresentant från Brf Rönnen var Magnus Lönnegren, här tillsammans med några bekanta ansikten från nätverket Unga i styrelsen.

Styrelsen på julbord på Lyran

Ikväll var styrelsen och revisorn (och därmed även halva valberedningen) på traditionsenligt julbord, i år i form av middag på restaurang Lyran med mycket god mat och dryck.

Vi passar därmed också på att skicka en jul- och nyårshälsning till Er medlemmar, och hoppas att Ni alla får en riktigt God Jul & Gott Nytt År.

Vi ser förväntansfullt fram emot nästa år, och vad den har att erbjuda oss här i Rönnen.

Nätverksträff för unga i styrelsen

I kväll var Lisa, Hannes och Magnus från styrelsen hos HSB i Turning Torso för en nätverksträff för unga i styrelsen. Temat för kvällen var problemlösning, och vi diskuterade exempel inom ämnet och hur dessa kan och bör hanteras av styrelsen.

De hade också bjudit in Sherlocked som höll i en övning för oss i grupper. Övningen gick ut på att lösa en gåta med andra världskrigs-tema, med vikt på samarbete. Detta var väldigt trevligt och tillsammans kom vi alla in på Sherlockeds Topp 5-lista för företag! :)

Vi i styrelsen kommer att fortsätta att gå på nätverksträffarna för att knyta kontakter och lära oss mer om styrelsearbetet.


Hannes löser gåtor tillsammans med andra unga styrelseledamöter

Årsmötet avklarat

Årets ordinarie föreningsstämma (årsmötet) är nu avklarat. En mycket liten skara medlemmar utöver styrelsen närvarade vid mötet, endast tre röstberättigade medlemmar dök upp, men vi hoppas att det till nästa år regnar på kvällen för mötet och då få bättre uppslutning.

Förändringarna i styrelsen blev att efter många års trogen tjänst i styrelsen tackade Leif för sig, vilket föreningen genom styrelsen visade sin uppskattning för genom en liten gåva.  Även Tommy lämnade sitt uppdrag.

Ny styrelsemedlem och tillika ordinarie ledamot blev Hannes, som vi nu hjärtligt välkomnar in i det kommande årets styrelsearbete. Det blir kul!

Styrelsen

Meddelande från HSB: Nollade avier

Detta är ny information, och finns också uppsatt som nytt anslag i trapphusen (märkt 2016-09-13). Vi hänvisar alla frågor och synpunkter till HSB Malmö.

Bortse från nollade avier

Ett programfel vid aviseringen för kvartal 4 har gjort att det gått ut två uppsättningar avier – en uppsättning med nollade avier och en med korrekt belopp. Bortse från de felaktigt nollade avierna och använd de andra vid betalning.

Om du har autogiro så kommer du inte beröras av detta.
Om du har e-faktura så har du också fått två avier. Du hittar dem genom att klicka på ”Visa faktura”. Vid betalning ändrar du beloppet från noll till beloppet som står på avin.

Har du frågor är du välkommen att kontakta HSB Malmö på info.malmo@hsb.se
Vi ber om ursäkt för besväret.

Vänliga hälsningar,
HSB Malmö

Plank vid miljöhuset

Plank

Nu har grannföreningen på 22’an kommit igång med sitt arbete att bygga plank och sätta låsbara grindar till sin fastighet. Det kommer att bli ett plank utanför miljöhuset i gränsen till vår fastighet, samt att de höjer sitt staket ut mot Torekovsgatan och sätter en låsbar grind vid sin husgavel.

Bakgrunden till detta är återkommande problem med obehöriga som har vistats på deras bakgård och omkring miljöhuset.

Vi på Rönnen kommer nu att följa resultatet av dessa åtgärder, då vi också upplever problem med obehöriga på vår innergård och vid miljöhuset.

Kom ihåg att ni alltid kan ringa Trygghetsjouren om det vistas uppenbart obehöriga inom fastighetens område.

Har ni frågor eller kommentarer är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen.

Styrelsen

Nya förtroendevalda

Årsmöte-2016

Vi samlades åtta st medlemmar för att hålla ordinarie föreningsstämma i Brf Rönnen, där styrelsen för verksamhetsåret 2016/17 valdes.

Valberedningen har gjort ett strålande arbete, och utifrån deras underlag röstade stämman fram följande:

 • Tommy fick fortsatt förtroende i ytterligare två år som styrelseledamot.
 • Lisa Schönström blir ny i styrelsen med rollen som suppleant.
 • Ny valberedning tillsattes i form av Anna Wallander och My Jansson.
 • Ny revisor utsågs att bli Anna Wallander.

I och med Karins flytt från föreningen lämnar hon därmed också sina uppdrag som valberedning och revisor. Vi tackar Karin för hennes tid i föreningen som en god granne, sitt arbete i valberedning och som revisor, och önskar henne nu all lycka i sitt nästa boende :)

Styrelsen för det kommande verksamhetsåret 2016/17 består nu av:

Magnus Lönnegren
Ordförande

Agne Ohlsson
Vice ordförande

Emilia Persson
Sekreterare

Tommy Davidovic
Ledamot

Leif Holmstedt
Ledamot

Lisa Schönström
Suppleant

Vi tackar de närvarande medlemmarna för ett trevligt möte, och vi ser alla fram emot det kommande verksamhetsåret :)

Styrelsen

 

Vi har ny städfirma: Klart Rent

Klart Rent 2016
Urim och Besnik från städfirman Klart Rent

Brf Rönnen har skrivit avtal med ny städfirma, Klart Rent. Klart Rent har funnits i åtta år, och drivs av Urim. De har sju anställda, och har sitt arbetsområde i Malmö och Lund.

Klart Rent kommer att städa hos oss från och med 2 juni, som också är deras första städdag här. Därefter blir det onsdagar de städar våra trapphus. Hos oss är det Besnik som huvudsakligen kommer att utföra städningen.

Klart Rent erbjuder dessutom flyttstädning, fönsterputsning, och hemstädning. Till medlemmarna i Brf Rönnen erbjuder de rabatterade priser på dessa tjänster. Kontakta dem för mer information.

Vi hälsar Klart Rent välkomna till föreningen, och hoppas att de kommer att trivas här :)

Styrelsen

Matavfallspåsarna finns nu i källaren

Matavfallspåsar

Vi har flyttat matavfallspåsarna från miljöhuset och påsarna finns nu istället att hämta i en hållare vid tvättbokningen i gamla styrelserummet (låsta utrymmet bredvid cykelrummet).

Bakgrunden är att detta gör det enklare för vaktmästaren att hålla koll på hur många påsar just vår förening har och när det måste beställas nya. Vi tror också att det är enklare för våra medlemmar att hämta sina påsar här, istället för ute i miljöhuset.

Varje bunt innehåller 80 st påsar.

Läs mer om matavfallshanteringen hos VA Syd »

Styrelsen