HSB Malmö på besök

Ikväll fick styrelsen ett trevligt besök av HSB Malmö. Malin och Peter är ute och träffar föreningarna inom HSB Malmö, i syfte att vi ska lära känna varandra ännu bättre. Vi pratade om vår förening i stort, hur vi samarbetar med HSB Malmö i dag, och hur vi kan utöka det samarbetet ytterligare. Några tips och goda råd delades ut, och vi fick tillfälle att lämna våra tankar och funderingar. Ett trevligt och givande möte för oss alla, som vi i styrelsen tycker stärkte vår relation med HSB Malmö-kontoret.