Budgetmöte hos HSB i Turning Torso

I tisdags kväll var Lisa, Hannes och Magnus hos vår HSB-ekonom Annika i Turning Torso för genomgång av budgeten för 2019.

På Budgetmötet går vi igenom de inkomster och utgifter vi haft under föregående år. HSB-ekonomen har baserat på dessa, samt vår Underhållsplan, tagit fram ett förslag på budget för nästkommande år, vilket vi kikar igenom tillsammans för eventuella justeringar. Underhållsplanen innehåller planerade underhållsåtgärder av fastigheten och ser till att vi är ekonomiskt förberedda för dessa.

Mötet gick bra och styrelsen kommer att ta beslut om budgeten på nästa styrelsemöte.

Styrelsen