Andrahandsuthyrning

Visst kan du hyra ut din bostadsrättslägenhet i andra hand, men det är några saker att tänka på före själva uthyrningen. Gör du fel riskerar du faktiskt att bli av med din bostad.

Om bostadsrättshavaren flyttar ut och någon annan bor i lägenheten är det fråga om andrahandsupplåtelse eller andrahandsuthyrning som man ofta kallar det.

– Det spelar ingen roll till vem man hyr ut. Om det är föräldrar eller barn, eller om lägenheten lånas ut gratis. Du måste söka tillstånd hos styrelsen, säger fastighetsjurist Eva Sörqvist på HSB Riksförbund.

När en ansökan om andrahandsuthyrning kommer in ska bostadsrättsföreningens styrelse ta ställning till den.

Hyresnämndens kriterier

Vanligtvis utgår man då från de två kriterier som hyresnämnden beaktar vid sin prövning. För det första om bostadsrättshavaren har skäl för att hyra ut sin lägenhet. För det andra om det kan vara befogat att säga nej till uthyrning, även om motiven för uthyrning är tillräckliga. (Se A och B nedan.)
Däremot är inte andrahandshyresgästens ekonomi intressant. Det är ändå alltid bostadsrättshavaren som är ekonomiskt ansvarig inför föreningen.

Om bostadsrättsföreningens styrelse nekar tillstånd till andrahandsuthyrning så kan bostadsrättshavaren överklaga beslutet till hyresnämnden, vars beslut inte kan överklagas.

Tillstånd för andrahandsuthyrning brukar beviljas för ett halvår eller max ett år i taget. Därefter får den som önskar fortsätta hyra ut sin lägenhet komma in med en ny ansökan om andrahandsuthyrning.

A) Följande brukar betraktas som skäl för att hyra ut sin bostad i andra hand:

  • Arbete eller studier på annan ort.
  • ”Provsambo” under en begränsad tid.
  • Sjukhusvistelse.
  • Fängelsevistelse.
  • Föräldrar som vill hyra ut en mindre lägenhet till sina barn.

Från den 1 juli 2014 har skälen blivit mer generösa än tidigare (då det krävdes att skälen var beaktningsvärda).

Det bör i regel vara skäl att upplåta en lägenhet till en närstående. Likaså bör det om en bostadsrätt är svårsåld föreligga skäl under en övergångsperiod.

B) Samtycke kan vägras om föreningen har befogad anledning. Även om det finns skäl kan föreningen alltså ha rätt att vägra samtycke. Här är bland annat dessa två aspekter relevanta:

  • Tidsaspekten; om andrahandsuthyrningen har pågått eller ska pågå under väldigt lång tid.
  • I en liten förening kan det vara nödvändigt att ta hänsyn till hur andrahandsuthyrningen påverkar intresse och medlemsunderlag för rekrytering till styrelsearbete.

Avgift till föreningen

Avgift vid andrahandsupplåtelse tas ut av föreningen. Avgiften är max 10 procent per år av ett för vid ansökan gällande prisbasbelopp. Avgiften fördelas på det antal månader uthyrningsperioden gäller. Avgiften aviseras medlemmen månadsvis i förskott. Ej betald avgift kan förverka bostadsrätten.

Vem bestämmer hyran?

Det är upp till bostadsrättshavaren och andrahands-hyresgästen att komma överens om storleken på hyran, men den får inte vara påtagligt högre än summan av uthyrarens kapitalkostnad och driftskostnad. Kapitalkostnaden ska beräknas som en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde.

Skriv kontrakt med hyresgäst

Hyresavtal för andrahandsupplåtelse finns att ladda ned t.ex. via länken nedan. Skriv ett hyresavtal med din hyresgäst, även om det är din kompis.

Gå tillsammans igenom lägenhetens skick och skriv att lägenheten ska slutstädas så att den ser ut som när du lämnade den. Skriv även att hyresgästen är skyldig att teckna egen hemförsäkring.

Ange hur lång tid uthyrningen ska pågå och hur lång uppsägningstiden är. Undvik långa hyrestider – du kanske behöver flytta tillbaka tidigare än planerat.

Tänk också på att:

  • Du blir hyresvärd till din hyresgäst. Be att få ta del av en kreditupplysning.
  • Det krävs tillstånd också för kortare perioder av uthyrning och vid gratis utlåning av lägenheten.
  • HSB Brf Rönnen tillåter ej korttidsuthyrning genom tjänster som exempelvis Airbnb.

Dokument

Mer information:

Informationen är i huvudsak hämtad från hsb.se