Utfört underhåll

ÅrBeskrivning
2022Ny elcentral föreningen.
2021Fasad- och balkongunderhåll: Balkongernas betongplattor och -balkar samt tegelfasad har setts över och punktlagats. Samtliga mjukfogar har bytts. Balkongfronter, takfot, och takplåtdetaljer har tvättats.
2021Nya cykelställ cykelrum i källare.
2020Spaltventilbyte lägenhetsfönster.
2020Avfuktare torkrum.
2019Torkskåp inköpt till tvättstuga.
2019OVK genomförd samtliga lägenheter.
2019Betonglagningar och målning utemiljö samt tvättstuga.
2019Lagning av kakelvägg i tvättstuga.
2019Beskärning av lind, fruktträd och buskar i trädgård.
2019Nya cykelställ till innergården.
2019Elbesiktning av hela fastigheten och åtgärder.
2018Spolning avloppstammar och stick i lägenheter.
2018Brandskyddsåtgärder såsom t.ex. brandtätningar, brandvarnare i gemensamma utrymmen, pulversprinkler i Miljöhus och Vaktmästarförråd.
2018Förvaring Vaktmästarförråd.
2018Pluggning av gammal skyddsrumsbrunn pga. avloppslukt i källare.
2018Nya dörrstängare på källardörrar.
2018Ventilbyte vattenledningsstammar (VVC) källare.
2017Bytt markstuprör och avloppsrör i tvättstuga.
2017Takbyte på uteförråd.
2017Lösa ledstänger i trapphus åtgärdade.
2016-2017Nytt styrelserum i källaren; renovering, kakling, ventilation.
2015Relining av avloppstammarna, long line (strumpa) i huvudstammarna och spray line i lägenheterna.
2014Ny takarmatur i trapphus, LED med rörelse- och skymningssensor.
2014Trapphus ommålat.
2013Ny uppsättning utemöbler i bersån.
2013Ny värmecentral, nya radiatorer i huset och i lägenheterna.
2012Ljuddämpande takplattor i trapphusen.
2011Nya tvättmaskiner och torktumlare.
2011Trädgård, nya rabatter.
2009Nytt tak.
2005-2006Badrum renoverade av föreningen.
1990-taletFasad, balkonger, och trapphus.
1990-taletFönsterbyte.
1990-taletRörledningar för kall- och varmvatten.