Rönnen på HSB Malmö årsstämma

Idag var Brf Rönnen representerade av fullmäktige på HSB Malmös ordinarie föreningsstämma för första gången på gissningsvis väldigt många år. Stämman hade sin plats i Malmö Live.

På stämman med ca. 120 st deltagare (115 röstberättigade medlemmar) föredrogs det gångna året i siffror samt med information om bland annat nybyggen och andra projekt och händelser.

Stämman var dessutom för första gången digitaliserad i form av att stämmohandlingar, motioner och t.ex. att be om ordet hanterades med hjälp av utdelade iPads till samtliga röstberättigade. Ett initiativ som faktiskt fungerade bra även i praktiken.

Fullmäktigerepresentant från Brf Rönnen var Magnus Lönnegren, här tillsammans med några bekanta ansikten från nätverket Unga i styrelsen.