Årsmötet avklarat

Årets ordinarie föreningsstämma (årsmötet) är nu avklarat. En mycket liten skara medlemmar utöver styrelsen närvarade vid mötet, endast tre röstberättigade medlemmar dök upp, men vi hoppas att det till nästa år regnar på kvällen för mötet och då få bättre uppslutning.

Förändringarna i styrelsen blev att efter många års trogen tjänst i styrelsen tackade Leif för sig, vilket föreningen genom styrelsen visade sin uppskattning för genom en liten gåva.  Även Tommy lämnade sitt uppdrag.

Ny styrelsemedlem och tillika ordinarie ledamot blev Hannes, som vi nu hjärtligt välkomnar in i det kommande årets styrelsearbete. Det blir kul!

Styrelsen