Bahnhof – vår nya kollektiva bredbandsleverantör

Nu har vi fått vår kollektiva bredbandsanslutning via Bahnhof installerad och igångsatt. Detta innebär att brf Rönnen nu har ett gemensamt avtal för internetuppkopplingen av samtliga lägenheter direkt via Bahnhof. Detta ger en lägre kostnad för en högre hastighet per lägenhet, då vi kunnat nyttja vår kollektiva styrka som bostadsrättsförening i att vara många. Det är också extra kul med närodlat bredband då Bahnhof har egen serverhall på Lugnet i Malmö.

Detta innebär också att det finns bredband i varje lägenhet oberoende av vem som bor där, vilket t.ex. gör att som medlem har man inte längre ett personligt abonnemang. Som nyinflyttad betyder det att bredbandsuppkopplingen är redo från det att du flyttar in, det är att bara att koppla in din utrustning och köra.

Sammantaget gör detta boendet i vår förening enklare, billigare och mer attraktivt :)

Styrelsen