Total El har uppgraderat föreningens elcentral

Vår gamla elcentral har nu bytts ut till en helt ny av Total El.

Detta ansåg styrelsen behövde göras av brandskydds- och eltekniska säkerhetsskäl. Det blir nu också avsevärt enklare att t.ex. felsöka eventuella elfel i huset eller utföra annat underhåll då gamla installationer och annat som kan försvåra är åtgärdat.

Elektriker och ledamot står i elcentralrum och tittar på elcentralen
Nils från Total El går igenom arbetet med styrelseledamot Klara

Det som har gjorts är bland annat:

  • Nya snabbsäkringar (tidigare gamla porslinssäkringar)
  • Nya jordfelsbrytare
  • Nya grupperingar och tydligare uppmärkningar för enklare felsökning och underhåll
  • Samlat alla installationer på ett ställe (tidigare utspritt även i andra utrymmen)
  • Gamla installationer som ej längre användes är nu urkopplade och borttagna
  • Nya tidur

Styrelsen är väldigt nöjda med resultatet och arbetet i stort då det dessutom utfördes på kortare tid än beräknat. Det känns nu bra med en säkrare elcentral i föreningen.

Den gamla elcentralen före bytet