Årsmötet avklarat – ny revisor och valberedning

Tisdag 15 juni höll Brf Rönnen årlig föreningsstämma med 12 st närvarande, även i år coronasäkert utomhus. Agne höll i ordförandeklubban och lotsade oss genom mötet.

Stämman valde på nytt in Emilia och Magnus som styrelseledamöter på en period om två år.

Lina som varit både revisor och valberedning under året avtackades för sin tid hos oss, då hon avslutar sina uppdrag p.g.a.. flytt från föreningen. Även Henrik som varit valberedning har flyttat från föreningen. Deras ersättare valdes av stämman.

Brf Rönnens förtroendevalda består nu av:

Styrelse
Magnus Lönnegren, ordförande (omvald)
Emilia Perssson, sekreterare (omvald)
Gunilla Holm, ledamot
Ida Giselsson, ledamot
Klara Persson, ledamot
Agne Ohlsson HSB-ledamot

Revisor
Olof Larsson (ny)

Valberedning
Johanna Lörd (ny)
Hampus Andersson Friberg (ny)

Styrelsen önskar nu alla medlemmar en riktigt trevlig sommar, och vi tar oss an det kommande verksamhetsåret med massa ny energi efter vårt stundande sommaruppehåll :)

Styrelsen

Rönnens styrelse för verksamhetsåret 2021/2022, f.v. Klara, Ida, Gunilla, Magnus, Emilia