Kurssäsongen har börjat

Kurs HSB Portalen 2015

Nu har kurssäsongen börjat för hösten. Första kursen att bli avklarad hos HSB i Turning Torso handlade om att arbeta effektivare i HSB Portalen.

HSB Portalen är dock inte enbart det digitala verktyg som vi förtroendevalda i styrelsen använder oss av för att t.ex. hantera fakturor, överlåtelser, och massa annat. Portalen är även ett verktyg för de boende i en HSB-förening.

Som boende och medlem i en HSB-förening som Rönnen går det att se sina avier för årsavgiften med all nödvändig information som t.ex. OCR-nummer. Det finns också dokument och annan information om boendet och föreningen tillgängligt. Logga in på portalen med ditt personnummer och klicka runt. Håll även dina kontaktuppgifter uppdaterade där.

Kommande kurser som styrelsen ser fram emot och kommer att gå på i höst är bland annat fortsättningskursen i HSB Portalen, en kurs om att hantera fakturor i densamma, samt även en kurs om teknisk tillsyn av lägenheter. Allt för att vi ska kunna utvecklas och göra vårt styrelsearbete ännu bättre och effektivare.

Styrelsen