Underhåll av fönster

Fönster

Vi i styrelsen vill påminna alla medlemmar om att fönsterna i samtliga av våra lägenheter kräver sitt årliga underhåll. Detta underhåll består i att smörja de rörliga delarna i fönsterna med syrafri olja, t.ex. symaskinsolja.

Underhålls inte fönsterna enligt instruktion, minskar livslängden och de kan gå sönder.

Fönsterna är medlemmens ansvar, och ev. reparationer måste därmed också betalas av medlemmen.

Tillverkaren av fönsterna har sammanställt ett dokument med instruktioner för underhåll, var fönsterna skall smörjas etc.

Underhållsinstruktioner för våra fönster finner ni här (se sid. 3) »

Medlemmen ansvarar för underhåll av stora delar av sin lägenhet. Läs stadgarna för detaljerad information om vad som gäller. Stadgarna finns på sidan Medlemsinformation.

Styrelsen