Uppdaterad information om andrahandsuthyrning

Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft gällande andrahandsuthyrning.

Vi har nu uppdaterat vår information här på hemsidan gällande andrahandsuthyrning, under sidan ”Andrahandsuthyrning”.

De två stora förändringarna i de nya reglerna är:

  1. Synen på bostadsrättshavarens skäl ska vara mer generös. Det ska krävas ”skäl”, inte ”beaktansvärda skäl” som tidigare, för att få beviljat tillstånd att hyra ut i andra hand.
  2. Bostadsrättsföreningen får rätt att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse av den bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand. För att bostadsrättsföreningen ska få ta ut avgiften krävs att det anges i föreningens stadgar.

I dagsläget är Brf Rönnens stadgar ej uppdaterade till att omfatta denna avgift av bostadsrättsinnehavare vid andrahandsupplåtelse, under punkt 2.

Läs mer om de nya reglerna på hsb.se »

Styrelsen