Säkerhetsdörr intresseanmälan

Säkerhetsdörr

Vi vill bara påminna om att på söndag 9 aug är sista dagen att lämna sitt intresse för säkerhetsdörr, innan vi börjar ta in offerter på dessa.

Jag är intresserad, vad gör jag nu?
Ni kan lämna lapp med namn, lägenhetsnummer, telefonnummer och e-postadress i brevlådan i styrelserummet, eller maila er info till hsbronnenmalmo@gmail.com.

Vad är fördelarna med en säkerhetsdörr?
En säkerhetsdörr ger ett tryggare boende då den avsevärt försvårar för inbrott. Den ökar också brandskyddet, och ger bättre ljudisolering mot trapphuset.

Vad kostar en säkerhetsdörr?
Säkerhetsdörren bekostas av medlemmen själv, men är det flera som beställer är ett bättre pris möjligt att få. För ett par år sedan installerades säkerhetsdörrar i ett antal lägenheter i föreningen, och kostnaden uppgick då till 14 000 kr/lägenhet.

Styrelsen

Vår vaktmästare Ronny

Ronny-02

Vi tog en liten pratstund med vår vaktmästare Ronny i föreningen, för att få en inblick i hans dagliga arbete hos oss.

Hej Ronny! Berätta lite om dig själv, vem är du?

Jag heter Ronny, är 58 år och bor på Söderkulla i Malmö. Jag har fru och två vuxna barn, och på min fritid blir det mycket jakt och fiske. Jag har också helt nyligen skaffat en gammal amerikanare, en Ford Mercury -62, som det kommer att bli mycket mekande med framöver.

Vad gör du som vaktmästare hos oss på Rönnen, hur ser dagarna ut?

Mitt jobb är att hålla ordning på huset och utemiljön, att se till att allting rullar på som det ska. Jag håller rent, gör fint i buskar och rabatter, ser till att allt fungerar i tvättstugan, fixar julgranen till vintern, och allt sådant som sker i huset och på gården.

Vad kan du hjälpa Rönnens boende med?

Man kan kontakta mig och få hjälp med mindre VVS- och el-jobb i sin lägenhet, mot ett mindre självkostnadspris. T.ex. kan jag byta vattenblandare, fixa droppande kranar, rensa i vasken, byta toalettstol, och andra enklare VVS-jobb. Jag har dock ingen gasbehörighet, men vi har folk till det också. Likadant med enklare el-jobb, då jag kan byta vägguttag, strömbrytare, gamla proppar, och liknande. Behövs det hjälp med själva elcentralen, spis- eller diskmaskinsinstallation och liknande har vi behörigt folk även till det.

Det är även till mig man felanmäler när det är saker som inte fungerar i huset eller i utemiljön. T.ex. om lampor är sönder, något i tvättstugan inte fungerar, klotter på fastigheten, eller liknande.

Det är också väldigt viktigt att det felanmäls till oss om entrédörrarna till trapphus och källare inte stänger sig ordentligt, för att undvika att obehöriga kommer in i fastigheten.

Har du något annat du vill passa på att förmedla till de boende?

För det mesta fungerar allt bra här i föreningen, men jag vill passa på att påminna alla om att hålla ordning i och utanför soprummet. Där får inte ställas grovsopor eller möbler. Kontakta mig istället så ska vi se om vi inte kan lösa på det något vis.

Ställ inte heller sopor utanför soprummet, då kommer fåglar och annat och river ut soporna vilket ger oss onödigt extraarbete.

Hur kontaktar man dig enklast?

Jag brukar vara på Rönnen om förmiddagarna på vardagarna. Man kan också ringa eller SMS:a mig, mellan kl 08-16 vardagar (se telefonnummer här). Om du SMS:ar, glöm inte att ha med ditt namn, så jag vet vem som är avsändare.

Tack så mycket för att du tog dig tid, Ronny. Hoppas du får en trevlig sommar, önskar vi i föreningen.

Tack detsamma!

Relining – frågor & svar

Avloppsjouren

Onsdag 3 juni var Thomas och Kristoffer från Avloppsjouren och höll informationsmöte om det kommande relining-projektet i föreningen för våra medlemmar. Nedan följer en sammanställning av det som togs upp under mötet.

Observera att all nödvändig information kommer att delas ut framöver av Avloppsjouren, med start v. 24.

Frågor & Svar

Vilka är det som kommer att utföra arbetet med relining?
Avloppsjouren kommer att utföra reliningen. De kommer också att ge ut information om vilka personer från dem som kommer att arbeta hos oss.

När sätter arbetet igång?
Från och med v. 24 börjar det förberedande arbetet, då allmän information och om hur nycklar samlas in kommer att delas ut. Det praktiska arbetet i lägenheterna hoppas vi kan komma igång under v. 28-29.

Hur får jag del av all information inför och under projektet?
Avloppsjouren kommer att dela ut all nödvändig information och tidsplaner m.m. inför arbetet till lägenheter samt sätta upp anslag i trapphusen. Det kommer också att löpande ges information till varje enskild lägenhet inför när deras lägenhet kommer att arbetas i, med två dagars framförhållning.

Vad gäller för nyckel och tillträde till lägenheten?
Det är helt avgörande att Avloppsjouren får tillgång till alla lägenheter. Nycklar kommer att samlas in av Avloppsjouren vid ett tillfälle kvällstid, då de kvitteras av medlem och Avloppsjouren. Mer utförlig information och datum för nyckelinlämning kommer.

Är mina nycklar säkra hos Avloppsjouren?
Avloppsjouren kodar nycklarna så de inte går att spåra till en särskild lägenhet. De förvaras i ett godkänt säkerhetsskåp. Nycklarna lämnar aldrig föreningen. Nycklarna är försäkrade hos Avloppsjouren under arbetstid, kl 07-16 under vardagar.

Kan jag lita på Avloppsjouren?
Avloppsjourens anställda bär alltid ett foto-ID, som du kan be om att få se. Är du tveksam till någon du ser i föreningens utrymmen under arbetets gång, be om att få se ID.

Vad behöver jag förbereda i min lägenhet, och hur mycket åverkan kommer att ske?
Avloppsjouren kommer att inventera samtliga lägenheter för att se vad som behöver förberedas. T.ex. kan duschkarbiner och badrumsskåp behöva avlägsnas. I övrigt ska det bara vara möjligt för dem att enkelt kunna utföra sitt arbete, det vill säga lägenhetsinnehavaren ska se till att plocka undan prylar i badrummet som är i vägen, och rensa i vaskskåpet i köket. Mer utförlig information om detta kommer att komma.

Kommer jag att kunna använda mitt badrum och kök?
Avloppsjouren kommer att sätta upp gul tejp när kök/badrum ej får användas – denna tejp gäller alltid, respektera den. De beräknar behöva 2-3 dagar per lägenhet. Toaletten i källaren kan användas både dag- och nattetid. Under helgtid kommer Avloppsjouren att försöka se till att lägenhetens badrum går att använda.

Jag har katt i min lägenhet, går det bra?
Katt är inget problem. Folket från Avloppsjouren är vana vid att det är katter i lägenheterna de arbetar i, och de ser till att stänga lägenhetsdörren efter sig så katten inte smiter ut.

Jag har hund i min lägenhet, går det bra?
Avloppsjouren har inga problem med hund, men ser gärna att de får bekanta sig med den före att arbetet sätter igång, för att hunden ska kunna känna igen dem när de kommer.

Städar Avloppsjouren efter sig?
Ja, Avloppsjouren städar efter sig när allt arbete är klart. Låt det skyddspapper som är utlagt ligga kvar under hela arbetet. Det underlättar för Avloppsjouren att inte behöva lägga ut nytt. De ser till att allt tas bort när jobbet är utfört, och torkar av golven.

Kommer arbetet att låta mycket och störa oss boende?
Arbetet kommer att höras, men troligtvis inte störa. Det är inte heller allt arbete som låter.

Kan jag tvätta i tvättstugan?
Ja, tvättstugan förväntas inte bli påverkad av relining-arbetet.

Vi i styrelsen ser fram emot att få det här projektet genomfört med Avlopssjourens hjälp och expertis, och förväntar oss att alla medlemmar gör sitt yttersta för att hjälpas åt för en så smidig arbetsgång som möjligt.

Styrelsen

Har Du idéer till ett bättre cykelrum?

Cykelrum

Cykelrummet har det senaste året blivit trångt, med många cyklar. De befintliga cykelställen fungerar dåligt, då de är av gammal modell som kan skada framhjulen på cykeln, de är inte heller platseffektiva, osv.

Vi i styrelsen kikar därför just nu på om vi kan hitta en ny och bättre lösning för cykelparkering i cykelrummet. I samband med detta är vi nyfikna på Er medlemmars idéer, behov, och förslag till cykelrummet, då det är Ni som dagligen använder cykelrummet.

Det kan exempelvis handla om:

  • Konkreta förslag på produkter och lösningar som ni redan känner till.
  • Konkreta krav som bör ställas på cykelställen, exempelvis; vara snäll mot framhjulen, kunna låsa fast cykeln i ramen, etc.
  • Önskemål om vad cykelrummet/föreningen bör erbjuda; Ska det finnas cykelpump? Alternativ-/långtidsförvaring för cyklar som inte används regelbundet? Plats för barnvagnar? Annat?
  • Tankar och önskemål rörande cykelparkeringen utomhus på innergården?

Skriv på vår Facebooksida, kommentera här nedan, eller maila oss med era tankar och förslag.

Styrelsen

Uppdaterad information om andrahandsuthyrning

Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft gällande andrahandsuthyrning.

Vi har nu uppdaterat vår information här på hemsidan gällande andrahandsuthyrning, under sidan ”Andrahandsuthyrning”.

De två stora förändringarna i de nya reglerna är:

  1. Synen på bostadsrättshavarens skäl ska vara mer generös. Det ska krävas ”skäl”, inte ”beaktansvärda skäl” som tidigare, för att få beviljat tillstånd att hyra ut i andra hand.
  2. Bostadsrättsföreningen får rätt att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse av den bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand. För att bostadsrättsföreningen ska få ta ut avgiften krävs att det anges i föreningens stadgar.

I dagsläget är Brf Rönnens stadgar ej uppdaterade till att omfatta denna avgift av bostadsrättsinnehavare vid andrahandsupplåtelse, under punkt 2.

Läs mer om de nya reglerna på hsb.se »

Styrelsen

Underhåll av fönster

Fönster

Vi i styrelsen vill påminna alla medlemmar om att fönsterna i samtliga av våra lägenheter kräver sitt årliga underhåll. Detta underhåll består i att smörja de rörliga delarna i fönsterna med syrafri olja, t.ex. symaskinsolja.

Underhålls inte fönsterna enligt instruktion, minskar livslängden och de kan gå sönder.

Fönsterna är medlemmens ansvar, och ev. reparationer måste därmed också betalas av medlemmen.

Tillverkaren av fönsterna har sammanställt ett dokument med instruktioner för underhåll, var fönsterna skall smörjas etc.

Underhållsinstruktioner för våra fönster finner ni här (se sid. 3) »

Medlemmen ansvarar för underhåll av stora delar av sin lägenhet. Läs stadgarna för detaljerad information om vad som gäller. Stadgarna finns på sidan Medlemsinformation.

Styrelsen

Brandskyddsarbete och kanelbullar

Ikväll mötte några av oss i styrelsen upp för att på allvar påbörja styrelseårets arbete, och äta kanelbullar. Vi har anmält oss till flera av kurserna som HSB Malmö erbjuder, bland annat inom systematiskt brandskyddsarbete, tillsyn av lägenheter, och aktivt styrelsearbete. Vi har även sett över vad vi behöver göra för att få bättre kunskap och rutin inom just brandskyddsarbetet, och tillsyn av lägenheter. Senare i höst hoppas vi att aktiviteterna kring brandskyddsarbetet har kommit igång ordentligt, särskilt i och med att tända-ljus-säsongen nu närmar sig. Vi vill ju att Ni som medlemmar ska känna att ni har ett så tryggt boende som möjligt.

Mvh Styrelsen

Renovering av radiatorer

Nu är det klart att vi kommer att renovera samtliga radiatorer i huset under sommaren. Företaget Imtech  VS-teknik AB kommer att utföra bytet av radiatorerna i samtliga lägenheter och utrymmen i huset. Detta kommer att ske när fjärrvärmen är avstängd.

Arbetet kommer att påbörjas under v. 22, (sista veckan i maj), och preliminär slutbesiktning sker senast v. 38 (mitten av september).

Företaget kommer att informera varje lägenhetsinnehavare när tillträde till lägenheten behövs. Om detaljer och övriga frågor kommer företaget också att informera i god tid före starten.

Mvh Styrelsen

Ny grind

Grinden

Vi har fått en grind uppsatt till innergården och baksidan av huset. Detta är något som har varit under diskussion i flera år i styrelsen, och det har även kommit önskningar från medlemmar i huset.

Grinden hoppas vi ska öka tryggheten i föreningen genom att obehöriga inte kommer att röra sig på innergården i lika stor utsträckning, då den markerar att husets innergård är privat.

Berätta gärna för oss i styrelsen vad ni tycker om grinden. Vi hoppas att ni ska tycka om den, och att ni ska känna att den gör nytta :)

 

Information om montering av takplattor – uppdaterad

Nu är plattorna på plats i samtliga trappuppgångar!

Vad tycker ni? Har det blivit någon skillnad? Alla era synpunkter är välkomna. Lämna dom i kommentarerna nedan, på Facebook-sidan, eller i brevlådan i styrelserummet.

 

 

 

 


Ursprunglig post
:
Under v.35 kommer ljuddämpande takplattor att börja monteras i samtliga trappuppgångar (A, B, C) för fastigheten Torekovsgatan 20.

Takplattorna har som funktion att förbättra akustiken och dämpa ekot av ljud i trapphuset, t.ex. ljud från dörrar, gång i trappan, tal, etc. Detta hoppas vi ökar trivseln i huset, genom att bl.a. lyhördheten in till lägenheterna från trapphuset minskar.

Har ni frågor, kontakta styrelsen (se kontaktinfo-lapp i trapphusen).

Debatt pågår om regeringsförslaget om andrahandsuthyrning

Två intressanta och läsvärda artiklar om vad som händer kring regeringsförslaget om andrahandsuthyrning finns nu att läsa på HSB’s hemsida.

Kortfattat går förslaget ut på att det ska bli fritt fram att kunna hyra ut sina lägenheter i andrahand och att kunna ta ut en högre hyra. Förslaget innebär att bostadsrättsföreningarna fråntas möjligheten att bevilja tillstånd till andrahandsuthyrning.

Vad tycker ni bostadsrättsägare?

Läs mer här: