Årsmötet avklarat – ett nytt ansikte och ett nygammalt

Alexander & Magnus

Vi samlades tio st medlemmar (inkl. styrelsen) för att hålla ordinarie föreningsstämma, och nu är styrelsen för verksamhetsåret 2014/15 vald av stämman.

I år fick vi ett nytt ansikte invalt styrelsen, som suppleant, nämligen Alexander. Vi ser fram emot att ha Alexander i styrelsen under det kommande året.

Magnus fick nytt förtroende och blev i år omvald till ordinarie ledamot.

Styrelsen för det kommande året består därmed av:

Leif Holmstedt
Ordförande

Agne Ohlsson
Vice ordförande

Emilia Persson
Sekreterare

Shkurta Pepaj
Ledamot

Tommy Davidovic
Ledamot

Magnus Lönnegren Wikensten
Ledamot (tidigare suppleant)

Alexander Jancevski (ny)
Suppleant

Vi tackar de närvarande medlemmarna för ett trevligt möte, och vi ser alla fram emot det kommande verksamhetsåret :)

Mvh Styrelsen