Maco fräser bort gammal mjukfog

Fasadrenovering utförd

Under sommaren har vår tegelfasad och våra balkonger fått kärlek av Strandhems Byggservice.

Efter en statusbesiktning som utfördes under 2020 av Sustend framkom det att vår tegelfasad och våra balkonger i stort mår väldigt bra.

Det fanns dock några balkongbalkar och balkongplattor som ansåg behöva lappas och lagas p.g.a. begynnande korrossion, sprickor, samt att samtliga mjukfogar på huset behövde bytas. Alla balkongfronter och plåtdetaljer vid tak behövde också tvättas av från smuts och algpåväxt.

Allt detta har Strandhems Byggservice fixat åt oss.

Nu räknar vi med att fasad och balkonger ska hålla utan några större åtgärder för den närmsta tiden. Tack för fint arbete!

Maco och Patrik från Strandhems Byggservice
Maco och Patrik från Strandhems Byggservice utförde fasadrenoveringen föredömligt