Avgiftshöjning 2023

Avgiften höjs i det nya året

Precis som de flesta Brf:er runt om i landet så kommer vår Brf behöva höja månadsavgiften det kommande året. Fjärrvärmen, räntor och vattenpriset har stigit kraftigt på bara några månader. Efter samtal med vår Ekonom, och samtal med HSB, så har Styrelsen beslutat att höja månadsavgiften med 7% från och med Januari nästa år. 

Har ni frågor om höjningen är ni välkomna att kontakta styrelsen.

/Styrelsen