Plank vid miljöhuset

Plank

Nu har grannföreningen på 22’an kommit igång med sitt arbete att bygga plank och sätta låsbara grindar till sin fastighet. Det kommer att bli ett plank utanför miljöhuset i gränsen till vår fastighet, samt att de höjer sitt staket ut mot Torekovsgatan och sätter en låsbar grind vid sin husgavel.

Bakgrunden till detta är återkommande problem med obehöriga som har vistats på deras bakgård och omkring miljöhuset.

Vi på Rönnen kommer nu att följa resultatet av dessa åtgärder, då vi också upplever problem med obehöriga på vår innergård och vid miljöhuset.

Kom ihåg att ni alltid kan ringa Trygghetsjouren om det vistas uppenbart obehöriga inom fastighetens område.

Har ni frågor eller kommentarer är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen.

Styrelsen