Relining – frågor & svar

Avloppsjouren

Onsdag 3 juni var Thomas och Kristoffer från Avloppsjouren och höll informationsmöte om det kommande relining-projektet i föreningen för våra medlemmar. Nedan följer en sammanställning av det som togs upp under mötet.

Observera att all nödvändig information kommer att delas ut framöver av Avloppsjouren, med start v. 24.

Frågor & Svar

Vilka är det som kommer att utföra arbetet med relining?
Avloppsjouren kommer att utföra reliningen. De kommer också att ge ut information om vilka personer från dem som kommer att arbeta hos oss.

När sätter arbetet igång?
Från och med v. 24 börjar det förberedande arbetet, då allmän information och om hur nycklar samlas in kommer att delas ut. Det praktiska arbetet i lägenheterna hoppas vi kan komma igång under v. 28-29.

Hur får jag del av all information inför och under projektet?
Avloppsjouren kommer att dela ut all nödvändig information och tidsplaner m.m. inför arbetet till lägenheter samt sätta upp anslag i trapphusen. Det kommer också att löpande ges information till varje enskild lägenhet inför när deras lägenhet kommer att arbetas i, med två dagars framförhållning.

Vad gäller för nyckel och tillträde till lägenheten?
Det är helt avgörande att Avloppsjouren får tillgång till alla lägenheter. Nycklar kommer att samlas in av Avloppsjouren vid ett tillfälle kvällstid, då de kvitteras av medlem och Avloppsjouren. Mer utförlig information och datum för nyckelinlämning kommer.

Är mina nycklar säkra hos Avloppsjouren?
Avloppsjouren kodar nycklarna så de inte går att spåra till en särskild lägenhet. De förvaras i ett godkänt säkerhetsskåp. Nycklarna lämnar aldrig föreningen. Nycklarna är försäkrade hos Avloppsjouren under arbetstid, kl 07-16 under vardagar.

Kan jag lita på Avloppsjouren?
Avloppsjourens anställda bär alltid ett foto-ID, som du kan be om att få se. Är du tveksam till någon du ser i föreningens utrymmen under arbetets gång, be om att få se ID.

Vad behöver jag förbereda i min lägenhet, och hur mycket åverkan kommer att ske?
Avloppsjouren kommer att inventera samtliga lägenheter för att se vad som behöver förberedas. T.ex. kan duschkarbiner och badrumsskåp behöva avlägsnas. I övrigt ska det bara vara möjligt för dem att enkelt kunna utföra sitt arbete, det vill säga lägenhetsinnehavaren ska se till att plocka undan prylar i badrummet som är i vägen, och rensa i vaskskåpet i köket. Mer utförlig information om detta kommer att komma.

Kommer jag att kunna använda mitt badrum och kök?
Avloppsjouren kommer att sätta upp gul tejp när kök/badrum ej får användas – denna tejp gäller alltid, respektera den. De beräknar behöva 2-3 dagar per lägenhet. Toaletten i källaren kan användas både dag- och nattetid. Under helgtid kommer Avloppsjouren att försöka se till att lägenhetens badrum går att använda.

Jag har katt i min lägenhet, går det bra?
Katt är inget problem. Folket från Avloppsjouren är vana vid att det är katter i lägenheterna de arbetar i, och de ser till att stänga lägenhetsdörren efter sig så katten inte smiter ut.

Jag har hund i min lägenhet, går det bra?
Avloppsjouren har inga problem med hund, men ser gärna att de får bekanta sig med den före att arbetet sätter igång, för att hunden ska kunna känna igen dem när de kommer.

Städar Avloppsjouren efter sig?
Ja, Avloppsjouren städar efter sig när allt arbete är klart. Låt det skyddspapper som är utlagt ligga kvar under hela arbetet. Det underlättar för Avloppsjouren att inte behöva lägga ut nytt. De ser till att allt tas bort när jobbet är utfört, och torkar av golven.

Kommer arbetet att låta mycket och störa oss boende?
Arbetet kommer att höras, men troligtvis inte störa. Det är inte heller allt arbete som låter.

Kan jag tvätta i tvättstugan?
Ja, tvättstugan förväntas inte bli påverkad av relining-arbetet.

Vi i styrelsen ser fram emot att få det här projektet genomfört med Avlopssjourens hjälp och expertis, och förväntar oss att alla medlemmar gör sitt yttersta för att hjälpas åt för en så smidig arbetsgång som möjligt.

Styrelsen