Obligatorisk kontroll av ventilationssystem – uppdaterad

Ventilation

[UPPDATERING 9 APRIL]
SIMAB kommer att ombesiktiga de lägenheter vars ventilation blev underkända tisdagen den 6 maj fr.o.m. kl. 07:30. De lägenheter, där köksfläkten skall kopplas bort från ventilationen, kommer först och beräknas ta ca. fem minuter per lägenhet. De andra två lägenheterna tar längre tid, beroende på vad felet är. De berörda lägenheterna kommer att bli kontaktade skriftligen.

Den 28 januari gjorde SIMAB den obligatoriska funktionskontrollen av husets ventilationssystem. Detta sker vart sjätte år enligt gällande förordning. Ventilation sker genom självdrag i badrum och kök och friskluft hämtas från vardagsrum och sovrum.

Besiktningsprotokollet visar, att ombesiktning måste göras senast den 28 juli.

Detta gäller endast de lägenheter som inte godkänts.
Styrelsen kommer snarast att underrätta dessa lägenhetsinnehavare.

I de flesta fall gäller det spis- eller Paxfläktar som inkopplats i allmänventilationen. Eftersom detta inte är tillåtet och föreningen därför inte gjort installationen, måste den ersättas med kolfilterfläkt eller förses med galler och täthetsintyg.

För vidare upplysningar om detta måste fackman rådfrågas t.ex. från SIMAB tel. 040-590280 eller deras hemsida.

Mvh Styrelsen